Jernbanen Oslo-Göteborg og Oslo-Stockholm

Arrangementsinformasjon
Default file 1491563818

Bedre togtilbud mellom Oslo og Stockholm respektive Oslo-Gøteborg er en kampsak for både Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Voksenåsen i samarbeid med de to organisasjo-nene samt Norsk-Svensk handelskammer, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Göteborg-Oslo-regionen samt interregprosjektet «Scandria2act» ønsker velkommen til en konferanse om veien videre i dette arbeidet.

Hensikten med konferansen er å gi et oversiktsbilde over utfordringene i de to korridorene og å drøfte mulige strategier for veien videre. På svensk side pågår en sk Åtgärdsvalstudie for strekningen Stockholm-Oslo. Osloregionen har skrevet til Samferdselsdepartementet at man ønsker å få med en lignende studie – en Konseptvalgutredning (KVU) - for strekningen Oslo-Gøteborg i NTP 2018-2029.

Målgruppen for konferansen er politikere og relevante transportmiljøer i kommuner og fylkeskommuner samt representanter for transportetater og interesseorganisasjoner både på svensk og norsk side. Det vil være dialog med salen gjennom hele programmet.

Program
09.00 Velkommen Raymond Johansen, byrådsleder Oslo Kommune formann i Oslo-regionen og GO-regionen

09.15 Grensekryssende korridorer Jarle Jarleson Vaage, Seksjonsleder Jernbanedirektoratet

09.30 Næringslivets behov Thomas Ström, NTEX AB (tbc)

09.45 Oslo-Göteborg:

Hvorfor vi trenger en moderne jernbane Johan Nyhus, kommunalråd, Göteborgs kommun
En felles svensk-norsk utredning ble presentert i 2016.Hvordan bør vi gå videre? Bjørn Egede Nissen, Jernbanedirektoratet
 Håkan Persson, Trafikverket
        Stockholm-Oslo:
Stockholm –Oslo på under 3 timmar Åtgärdsvalstudie Stockholm-Oslo - statusrapport Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55

Jan Lindgren, Trafikverket

Samtal ledet av Rune Mørck Wergeland, styreleder, foreningen Norden

10.45 Pause (med presentasjon av interregprosjektet scandria2act)

11.00 Hva betyr et robust system for jernbanetransport mellom våre storbyer?
Hvordan får vi det til?

Politisk debatt/hearing om fremtidens jernbane mellom Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg:
Deltakere:
Nils-Aage Jegstad, (H),Stortinget, medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen
Sverre Myrli, (Ap), Stortinget, medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen
Pia Nilsson (s), Riksdagen, medlem av trafikutskottet
Pål Jonson (m) Riksdagen
Siv Jacobsen,fylkesvaraordfører (Ap), Østfold Fylkeskommune
Johan Nyhus, kommunalråd, Göteborgs kommun
Björn Rosengren, tidl. näringsminister, ordf. i Norsk-Svenska Handelskammaren
Debattleder: Rune Mørck Wergeland, styreleder, foreningen Norden

12.20 Oppsummering, takk for idag Maria Larsson, landshövding i Örebro, styreleder i Voksenåsen

12.30 Lunsj


voksenåsen
jernbane
gøteborg
oslo
stockholm
norsk
svensk-norska

Restriksjoner

Kjøpte billetter refunderes ikke