Frivillighetens og kulturens rolle i kommunenes integreringsarbeid i Norden

Arrangementsinformasjon
Default file 1497349863

Nordisk «First time» erfaringsutveksling!

Dette er første gang som nordiske kommuner samles for å utveksle erfaringer over grensene om samarbeid med sivilsamfunnet – frivillighets- og kulturorganisasjoner. Vi vil samle representanter for noen kommuner og regioner i Sverige, Norge og Danmark samt samarbeidspartners innen sivilsamfunnet. Første dagen er en kunnskapsdag – andre dagen er en workshop, som skal hjelpe kommuner til å designe og planlegge konkret samarbeid med frivilligheten og kulturen. I løpet av dagen arbeider vi med å utvikle initiativ basert på reelle prosjekter, til utforming av konkrete planer. Vi gjør det i form av en «prosjekt & samarbeids-smie» der alle deltakerne bidrar med sine erfaringer og skaper felles læring. Dette er første gang dette blir utprøvd over nasjonsgrensene!

Arrangør er Voksenåsen – Norges nasjonalgave til Sverige - i samarbeid med SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt KS (Kommunesektorens organisasjon) med støtte fra Nordisk Ministerråd samt Svensk-norska samarbetsfonden. Deltakere er kontaktpersoner i norske, svenske og danske kommuner og regioner samt representanter for frivilligheten og kulturen.

 

Onsdag 6. september

12.00  Lunsj

13.00  Velkommen, Ambassadör Axel Wernhoff, Sveriges ambassad

            Dagens konferencier og debattleder: Lisa Cooper, Leadership Foundation

13.15  Myndighetenes  politikk til støtte for sivilsamfunnet  som utviklingskraft, 

            demokratiaktør og samarbeidspartner                     

            Anna-Karin Berglund, SKL,, representant for, KS (tbn)

            Silje Eikemo Sande, Kulturrådet, Henrik Thomassen, kontorchef, KL (tbc)

            Spørsmål

14.15  Hvordan lykkes i samarbeidet mellom kommunen og  frivillighetsapparatet?  

            Stian Slotterøy Johnsen,  gen.sekr. i Frivillighet Norge

14.45  Spørsmål,  pause

15.15  Om inkludering og ivaretakelse av nye frivillige. 

            Frode Kyvåg, Byrådssekretær for kultur, idrett og frivillighet i Oslo

15.35  VIDA – nyanländas väg in i civilsamhället     

            Annika Rosbring, projektledare, Stockholms stad

15.55  Lokalsamfunnet bygger bro. Et prosjekt med 5 danske kommuner for å sikre en god mottagelse av flyktninger i samarbeid med frivillige foreninger, bedrifter og  enkeltpersoner.

Lone Tinor-Centi, Chef for Frivilligafdelingen, Dansk flyktninghjelp

16.15  Samordning av frivilliga organisationer 

            Hanna Moback, etableringskoordinator, Åre Kommun

16.35  Pause  

17.00  Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Göran Pettersson, gen.sekr., Forum Ideburna organisationer med social inriktning

17.30  Debatt, diskusjon:

            Utfordringer/muligheter i samarbeid mellom frivillige og offentlige parter

Innledninger: Kristine Laake, Reach for Change og Marie Harbo Dahle, SoCentral

19.00  Middag

 

Torsdag 7. september

WORKSHOP :  Nordisk «First time» erfaringsutveksling!

Velkommen til en dag som har til hensikt å hjelpe deg /dere til å utvikle kommunens/fylkets/regionens konkrete samarbeid med sivilsamfunnets organisasjoner – frivilligheten og kulturen. I løpet av dagen arbeider vi med å utvikle initiativ til utforming av konkrete planer. Vi gjør det i form av en «prosjekt & samarbeids-smie». Dette er første gang dette blir utprøvet over nasjonsgrensene!

Målgruppe er  personer i kommuner /fylker/landsting/regioner som arbeider med integrering samt samarbeidspartners innen sivilsamfunnet.

· Trenger du/dere coaching for å designe og planlegge 

                  en dialogprosess, et samarbeidsinitiativ eller et felles prosjekt?

                  Bruk denne muligheten til å få hjelp i «smien»

· Vil du/dere bidra med egne kunnskaper og erfaringer 

av samarbeid og samtidig lære mer i løpet av dagen om hvordan man kan designe samarbeidsprosjekter? Bli med som deltaker og coach i «smien»

«Prosjekt&samarbeids-smien» ledes av Anna-Karin Berglund, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) og Åsa Lorentzi, Göteborgs kommun. Til ekspertcoacher har vi engasjert Catrine Bangum, Nordisk Ministerråd, Lisa Cooper, Leadership Foundation, Camilla Juul og Arne Adolfsen, IMDi, Lone Tinor-Centi, Dansk Flyktinghjelp og Bjørn Lindstad, Frivillighet Norge.

09.00              Velkommen dag 2   -  Anna-Karin Berglund  og Åsa Lorentzi

                        Innledning til Prosjekt- & samarbeids-smien

                        Alle inviteres til å presentere seg og sin organisasjon samt å si noe om

                        hvorfor samarbeid er positivt. Inviterte ekspertcoacher blir presentert. 

                        Presentasjon av metodikk, prosedyrer.

                        Prosjekteiere pitcher sine oppdrag.

10.30              Kaffe

11.00              Inndeling i arbeidsgrupper første runde             

12.00              Lunsj

13.00              Inndeling i arbeidsgrupper andre runde—mix av deltakere

14.00              Kaffe

14.30              Runde 3 tilbake til første gruppe

15.00              Refleksjoner om metodikken og om hva man har fått av ny innsikt om samarbeid                       

15.30              Sluttord  - Ali Al-Jabri

#nordisk
#frivillighet
#norden
#integrering
#kommune
#erfaringsutveksling

Restriksjoner

Avmelding med tilbakebetaling av avgift er mulig frem til 14 dager før arrangementets start. Ved tilbakebetaling trekkes alltid et administrasjonsgebyr om 10 % av deltakeravgiften, dog minst 50,- , fra summen som tilbakebetales.
Ved avmelding 13-0 dager før arrangementets start tilbakebetales ikke deltakeravgiften.