Mediemangfold i Sverige og Norge

Arrangementsinformasjon
Default file 1487837021

Mediemangfold i Sverige og Norge – «medieborgere» i et digitalt mediesamfunn

Konferanse om medieutviklingen i Sverige og Norge i lys av de nylig presenterte utredningene i begge land

Voksenåsen, torsdag den 6. april 2017

Den svenske medieutredningen ble levert i november i fjor. Den hadde i  oppdrag å analysere behovene av nye mediepolitiske innsatser i  forbindelse med at pressestøtten i sin nåværende form vil opphøre.

Det norske mediemangfoldsutvalget under ledelse av Knut Olav Åmås  skal levere sin innstilling den 1. mars 2017. Utvalget skal utrede  hvordan økonomiske virkemidler på medieområdet best kan innrettes for å  stimulere til mediemangfold.

Voksenåsen og Svensk-norska samarbetsfonden inviterer til en  konferanse hvor tema i første rekke er en sammenligning mellom  situasjonen i Sverige og Norge og tanker rundt forslagene i de begge  utredningene.

voksenåsen
konferanse
media
norge
sverige
mangfold
facebook
youtube
svensk-norska
google
digitalt
samfunnets

Restriksjoner

Konferanse om medieutviklingen i Sverige og Norge i lys av de nylig presenterte utredningene i begge land.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.